DOMÁCÍ VÝROBA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ - DPS ... ( angl. Printed Circuit Board - PCB ).

zpět na hlavní stranu.. zpět na simulátor

 

4.9.2011 - VÝROBA PRVNÍ DPS ... FOTOCESTOU :

DPS1

Obrázek již několikátého pokusu o výrobu desky plošného spoje fotocestou ( jako první ale vedl k úspěšnému cíli ). Při předchozích pokusech jsem používal UV lampu, testoval jsem po pětiminutových krocích, ale výsledky byly vždy žalostné. Na radu mého kamaráda jsem při tomto pokusu použil osvit normální obyčejnou zářivkou která je například k namontování pod kuchyňskou linku. Podložil jsem jí do výšky asi 100mm nad plošný spoj, který byl krytý maskou, vytištěnou na průhledné fólii. ( Tiskárna LASER - MINOLTA, nejpomalejší tisk, fólie "pravěk" zn. FOLEX ale osvědčila se. )

 

DPS2

Na totmo obrázku je DPS vložena po 30minutovém osvitu do lázně s NaOH 1,5% ( Pozor, jedná o žíravinu a je dobré pracovat v rukavicích a s brýlemi na očích ). V tomto roztoku se odplaví osvícené plochy z desky a zůstanou plochy, které byli před osvitem kryté maskou. Po odplavení se deska omyje vlažnou vodou.

 

DPS3

Na třetím obrázku je dobře vidět DPS, vloženou do leptacího roztoku chloridu železitého. Tím se z desky odleptají nepotřebná místa a zůstanou pouze vodivé spoje. Poté se deska opět omyje vodou. POZOR ... Chlorid pěkně znečišťuje vše na co kápne ! Je dobré tedy pracovat v rukavicích, nebo s extrémní opatrností.

 

DPS4

Takto vypadá hotová, omytá a natřená DPS krycím lakem. ( Ten zabraňuje oxidaci mědi ).

 

DPS5

Test správnosti vyrobené DPS ... zde jen pro názornost přiložený SMD spínač na ploškách, kam přijde poté připájet.

24.9.2011 POKUSNÁ DESTIČKA PRO ODHAD DOBY OSVITU PCB :

Destička je rozdělena podle doby osvitu 1min až 4min. Také je vodorovně rozdělena podle druhu krytí.

pcbt

Při výrobě další desky oboustranného plošného spoje, se vyskytnul problém s nedostatečným osvitem a nestejnoměrným odleptáním. Rozloučil jsem se proto s osvěcováním zářivkou a nastoupil cestu opalování. Používám totiž "horské sluníčko". Čas osvitu se zkrátil proti původním 30minutám na minut 5 , což při bastlení je docela časová úspora.

Na první řádce vzorku byla jako maska použita somolepící kolečka ( díky Jendo za poskytnutí ), druhá řádka je pak obyčejný papír do tiskárny, promočený stolním olejem. Třetí pak je průhledná fólie s maskou vytištěnou na laserové kopírce, podotýkám že ve standardní kvalitě. Výsledek posuďte sami...

14.10.2012

Ale abych se na chvilku také zastavil u originálních desek z firmy Opencockpit ze Španělska. ( http://opencockpits.com )

Bez těchto elektronických karet bych mohl své pokusy těžko realizovat.

První, ale také zřejmě nejhlavnější kartou je MASTERCARD :

mastercard

Tato karta sprostředkovává rozdělení signálů VSTUP - VÝSTUP. Napájí se z externího zdroje 5Vdc. Nejvíce se mi osvědčilo, napájet kartu ze zdroje, který je v počítači, na který je karta napojena.

- Vlevo nahoře, zapojené vodiče do plochého konektoru jsou VSTUPY. Tlačítka, přepínače a kodéry.

- Nahoře jsou použity VÝSTUPY, například LED diody, žárovky apod.

- Konektor vpravo, 25pin je buď komunikační kabel přímo do PC, ale tam je nutný mít tento typ portu v počítači. To již většina modernějších PC nemá. Proto se to řeší dokoupením tzv. USB-EXPANSION kartou. Tak jsem to vyřešil i já. Je to daleko jenodušší. Jen je pozor, aby karta byla napojována stále do stejného USB a neměnilo se její číslo portu. To se totiž zapisuje do configu.

USB-EXPANSION vypadá takto :

usb_expansion

Konektor vlevo je propojovací kabel do MASTERCARD, nahoře je USB konektor, který je tak vlastně hlavní komunikační rozhraní s PC. Karta je opět napájena "posilovacím" napětím 5Vdc. LED dioda vedle USB konektoru bliká při každém stisku tlačítka, nebo při přepnutí přepínače. USB karta může na sebe napojit celkem čtyři MASTERCARD.

Zobrazení čísel na LED segmentech sprostředkovává takzvaná DISPLAYCARD-II ( varianta I je staší a méně dokonalá ).

DISPLAYCARD - II :

display_card

Plochým kabelem vpravo, je tato karta propojena do MASTERCARD a na jeden kabel jde "navěsit" dvě tyto karty. Z konektorů na pravé straně jsou napájeny jednotlivá čísla LED segmentů.

 

zpět na hlavní stranu.. zpět na simulátor