MCP .. Hlavní ovládací panel autopilota

zpět na hlavní stranu .. zpět na simulátor

2011 ... Na prvním obrázku je vidět prvotní návrh MCP panelu ovládání autopilota, vytvořený pomocí jednoduchého 3D programu Google SketchUp. Je to jednoduchý, intuitivní nástroj plně postačující pro ztvárnění základní představy o navrhovaných sestavách jednotlivých komponentů a celků.

google

 

Na dalším obrázku je vrtání desky plošného spoje, která slouží k propojení jednotlivých LED segmentů. Tyto "číselníky" zobrazují údaje na panelu autopilota a informují ho o zadaném kurzu, rychlosti, HDG, výšce a rychlosti stoupání/klesání.

dig

 

Na tomto obrázku je vidět plexi masku MCP panelu, vyřezanou laserem a položenou na výkresu budoucího plošného spoje. Jednoduše se tak ověří správnost návrhu DPS a její souosost s hotovým panelem...

mcp_test_mask

 

12.3.2012 ... Tak jsem se opět po krátké odmlce dokopal k tovrbě dalších součástek pro svůj kokpit. Dořešil jsem zapojení jedné poloviny MCP panelu. Proč jené poloviny ? Důvod je velice prostý. Fotocitlivý plošný spoj je velmi drahý a tak jsem to jednoduše rozpůlil. Na jedné půlce bude display Course, IAS a Heading. Na druhé pak ostatní. Na obrázku níže jsem vyfotil porovnání návrhu desky plošného spoje a výkresu.

737_mcp_print

Desku plošného spoje jsem vyráběl za pomoci mého oblíbeného horského sluníčka...a povedlo se to nyní na poprvé.

Desku jsem podle použitých součástek provrtal a zkušebně osadil. Sestavení k mému údivu "sedlo" na první pokus.

mcp_mask

Jako tlačítka ovládající jednotlivé funkce na MCP panelu pro příklad N1, Speed, LVL Change, HDG Select atd. jsem použil Japonské spínače s vestavěnou LED diodou. Má celkem čtyři vývody. Dva jsou spínací kontakty tlačítka, jeden pak anoda a druhý katoda LED diody.

mcp_efekt

Na této fotografii je v detailu vidět osazení kodéru, spínače a tlačítek.

9.4.2012 ... po dlouhé odmlce ( důvodem je nedostatek času a pracovní vytížení ) se opět dostávám k doplnění mé pokračující tvorby na komponentech simulátoru. Pokračoval jsem opět panelem MCP. Již mám vyrobené oba plošné spoje panelu. Z důvodu velikosti, tedy délky jsem panel rozdělil na dvě poloviny. Oba PCB mám již vyrobené, provrtané a začínám je osazovat. Vložím sem ještě pár fotek pro ilustraci.

Zde je vyrobená krycí šablona pro osvit druhé části plošného spoje, která kryje aktivní měď..

sim_kryt

Kompletně cvičně osazený pcb bez letování, pouze testování souososti laserem "vrtaných" otvorů. Panel "sednul" na první zasunutí. Je tak jasné, že výkresy zpracované počítačem a vyrobené na laserové mašince jsou bezkonkurenčně přesné. Nedovedu si představit, jak bych čtvercové otvory piloval ručně. Ještě jsou neosazené displaye.

mcp_compl

Jako další pokračování vložím obrázek MCP panelu, který je již vyplněn barvou a nastříkán.

sim_mcppanel

Nyní mě čeká vyřešení uchycení kodéru, kterým se ovládá hodnota "VERTICAL SPEED". Jako jediná totiž nemá ovladač otočný s hřídelkou, ale je ve svislém okně jakoby posuvný ( okno s šipkou a symboly DN a UP ).

25.9.2012

Zatím poslední fáze téměř dokončeného a hlavně funkčního MCP panelu je na spodním obrázku. Panel vypadá docela dobře a hlavně funguje bezvadně.

mcp

Na dalším obrázku je již MCP připojen k simulátoru FSX a prostřednictvím panelu se dají ovládat funkce autopilota ve hře.

mcp2

 

14.10.2012

Finální verze mého MCP panelu :

mcp_final

( Když kliknete na obrázek panelu, dostanete se na obrázek ve velkém rozlišení ).

Zapojení panelu mezi MASTERCARD , dvě DISPLAYCARD-II můžete vidět na spodním obrázku.

mcp_compl

Použil jsem rozdílný systém v zapojení panelu MCP ke kartě MASTERCARD. Místo toho, abych každé tlačítko, přepínač a otočný kodér "tahal" zvlášť do karty, propojil jsem všechny prvky na plošném spoji pod ovladači. Každý signál jsem přímo na plošném spoji oddělil diodou a ušetřil jsem tak spoustu propojovacích vodičů.

Já jedu systémem A1 až A9 přímo na integrovaný obvod a k tomu signály 1 až 8. To je celkem 18 vodičů. Když si spočítáte, že bych jinak musel tahat od každého tlačítka dva a ot přepínačů tři vodiče, je to úspora víc jak trojnásobná.

 

zpět na hlavní stranu.. zpět na simulátor